توضیحات

طراحی لوگو

فندق اسمی هست که صاحب آن برای پرنده اش انتخاب کرده.این پرنده یکی از نژاد های طوطی بشمار می اید.وقتی پیش ما اومد میخواست یک هویت برای کسب و کارش که نگهداری و تکسیر پرنده بود ایجاد کنه.
چون اولین پرنده ای که خریداری کرده بود همین فندق بود و با توجه ماهیت این کسب و کار ما تصمیم گرفتیم لوگو را بر اساس ظاهر آقای فندق طراحی کنیم.

طراحی لوگو در اصفهان