توضیحات

تبدیل امضا به لوگو و طراحی لوگو ی اختصاصی مخصوص هنرمندان

هنرمندان برای امضای اثر خود و انتشار آثار خود در شبکه های اجتماعی و سایت های شخصی برای رعایت کپی رایت کار خود باید لوگوی خود را حتما به اثر اضافه کنند. ترجیح بسیاری از هنرمندان در این زمینه این است که لوگو ی آنها به صورت امضا طراحی شود تا بتوانند با اثر های هنری خود اضافه کنند.

طراحی لوگو در اصفهان